ΦΟΔΣΑ ΚΜ LOGO

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας

Πύλη Συνεργατών

Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ προκειμένου να επιτύχει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και εποπτεία υφιστάμενων και νέων υποδομών, προχώρησε στη σχεδίαση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ζυγιστικών δεδομένων στερών αποβλήτων (WasteCloud).
Το WasteCloud λειτουργεί διαδικτυακά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και φιλοξενείται σε υπηρεσία cloud, όπου συλλέγονται, αναλύονται και επεξεργάζονται δεδομένα διαχείρισης απορριμμάτων από όλες τις εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες του ΦΟΔΣΑ.

Η πλατφόρμα WasteCloud είναι ένα εργαλείο όπου δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας:

1. να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν δεδομένα,
2. να έχουν ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα και δυνατότητα εξαγωγής και ανάλυσης δεδομένων από τους χρήστες,
3. να επιταχύνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο,
4. να έχουν άμεση αναζήτηση ζυγολογίων απορριμμάτων και πρόσβασης τους μέσω pc, tablet και smartphone σε πραγματικό χρόνο,
5. να διαθέτουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα,
6. να καταχωρούν αιτήματα εντολών μεταφοράς απορριμμάτων.
Εγγραφή Νέου Χρήστη

Αν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής.
Τα πεδία της φόρμας με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι μοναδικό και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ, για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας χρειάζεται μια έγκυρη διεύθυνση Email.
Οδηγίες Εγγραφής Νέου Χρήστη

Είσοδος στην Πύλη

Αν έχετε ήδη λογαριασμό μπορείτε να συνδεθείτε στην Πύλη εδώ.